بعنوان يک مجموعه خلاق، خدمات ما به ليست زير محدود نشده و وظيفه اصلی ما پيدا کردن و ارائه راه حل های مناسب جهت اجرای ايده ها و تصورات شما می باشد.

خلاقيت هنری به همراه درک تکنولوژی به ما اين امکان را داده تا ايده ها و تصورات شما را به محيطی تبديل نمائيم که در آن توانائی ها و پيام های شما به بهترين نحو ممکن به

مخاطبين ارائه و آنان را ترغيب نمايد.


 

برخی از خدمات :

- مشاوره، برنامه ريزی و اجراي برنامه هاي تبليغاتي و امور چاپی.

- دكوراسيون داخلی و غرفه سازی نمايشگاهی‌.

- برگزاري نمايشگاه ها و همايش های داخلي و خارجي.

- امور روابط عمومی و کنفرانس های مطبوعاتی.

- آگهي هاي مطبوعاتی، تلویزيونی و كليپ هاي تبليغاتي.

- برنامه ريزی و اجراي تبليغات ورزشی.

- طراحی و اجرای وب سايت و مالتی مديا.