گروه وينا با هدف مطرح نمودن توانائي های شرکت ها و مؤسسات به بهترين نحو ممکن در سطح داخلی و بين المللی و با تکيه بر تجربيات چندين ساله تيم اجرائي خود، در زمينه های تبليغات ـ دکوراسيون و غرفه سازی ـ برگزاري نمايشگاه ها وكنفرانس های داخلي و خارجي و امور IT و ICT بصورت گسترده فعاليت مي نمايد.

شايان ذكر است فعاليت هاي فوق در بخش هاي مختلف اين گروه و بصورت كاملاً مجزا انجام مي گردد. اين شرکت خدمات خود را منطبق با تحـولات بازار ارائـه نموده و در اين راستا با پرسـنل مجرب و همکاری نزديك با گروه های متخصص، قادر به ارائه مجموع خدمات به صورت Total Solution می باشد.

باور ما بر اين است که هر کسی می تواند امور ساده را پيچيده نمايد، ولی خلاقيت امور پيچيده را سهل و آسان می کند. در وينا اين موضوع به عنوان يک قاعده اصلی همواره ما را هدايت نموده و مسئوليت اصلی ما را يادآور می شود تا طرح هائی را خلق نموده که به ساختارها قدرت بخشيده و مخاطبين را به حرکت درآورد.

با بررسی روشهای نوين تجارت جهانی و ادغام بهينه آن با فرهنگ و قوانين تجارت ايران، گروه وينا امروز به عنوان يکی از شرکت های ايرانی محسوب گرديده که قادر به ارائه مجموعه خدماتی در راستای معرفی موثر مشتريان خود در سطح داخلی و بين المللی می باشد.